پخش زنده صدای اسرائیل یکشنبه تا پنجشنبه ساعت پنج بعد از ظهر به وقت اسرائیل، شش و نیم شامگاه ایران، سه بعد از ظهر به وقت گرینویچ، دَه بامداد به وقت نیویورک و هفت صبح به وقت لس آنجلس